Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni

Tarkat tiedot henkilötietojen käsittelystä

Milloin käsittelemme henkilötietojasi

Seuraavassa on annettu tarkat tiedot siitä, mitä henkilötietojen luokkia käsittelemme, minkä oikeusperusteen nojalla käsittely tapahtuu ja miten kauan säilytämme tietoja kutakin käsittelyä varten.

Tuotteiden ja palvelujen tilausten käsittely

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee tuotteidemme ja palvelujemme tilausten käsittelyä.

Sopimusten toteuttaminen. Jos tilauksen tekijänä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, käsittelemme tietoja kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi. 

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten niin kauan kuin on välttämätöntä tilauksesi käsittelemiseksi ja sen jälkeen kymmenen (10) vuoden ajan lakisääteisten vaatimusten käsittelemiseksi ja täyttämiseksi. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi kirjanpitoaineiston sisältämiä henkilötietoja säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kyseinen tilikausi on päättynyt (Ruotsin kirjanpitolain (1999:1078) kirjanpito- ja laskentatoimivaatimukset).

Asiakas- tai toimittajasuhteen hallinta

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee asiakas- tai toimittajasuhteemme käsittelemistä.

Sopimusten toteuttaminen. Jos sopimus on tehty yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa, käsittelemme tietoja kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten asiakas- tai toimittajasuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen kymmenen (10) vuoden ajan lakisääteisten vaatimusten käsittelemiseksi ja täyttämiseksi.

Asiakas- tai toimittajasuhteen seuranta ja arviointi

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee asiakas- tai toimittajasuhteen tai yhteistyön seurantaa ja arviointia.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä tietojen anonymisoimiseksi tilastointitarkoituksia varten. Tilastoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi tai tilaston poistamiseen asti.

Työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välinen viestintä

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Kuva- ja äänimateriaali
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee viestinnän mahdollistamista työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välillä.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten yhden (1) vuoden ajan kyseisen keskustelun viimeisestä viestistä lukien ja sen jälkeen kymmenen (10) vuoden ajan, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee kaiken tyyppisten lakisääteisten vaatimusten käsittelemistä ja täyttämistä.

Tarjouksiin liittyvä viestintä ja tarjousten antaminen eri kanavien kautta

Henkilötiedot

 • Käyttäjän antamat tiedot
 • Kuva- ja äänimateriaali
 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee ilmoittamista tuotteitamme ja palvelujamme koskevista tarjouksista sekä näiden tarjousten antamista eri kanavissa.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen kahdentoista (12) kuukauden ajan, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee uudelleenrekrytointia. Jos meillä ei ole asiakassuhdetta, tietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten kolmen (3) kuukauden ajan tietojen keräämisestä lukien.

Uutiskirjeidemme käsittely

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee uutiskirjeidemme käsittelemistä.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten toistaiseksi ja siihen asti, että peruutat uutiskirjeemme tilauksen.

Koulutusten, tapahtumien ja muiden aktiviteettien toteuttaminen

Henkilötiedot

 • Kuva- ja äänimateriaali
 • Terveystiedot
 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot
 • Koulutustiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee koulutusten, tapahtumien ja muiden aktiviteettien toteuttamista.

Nimenomainen suostumus. Mahdollisten terveyttä koskevien erityisten henkilötietoluokkien käsittely tapahtuu ainoastaan nimenomaisen suostumuksesi nojalla. Suostumuksesi pyydetään rekisteröityessäsi toteuttamaamme koulutukseen, tapahtumaan tai aktiviteettiin.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten niin kauan kuin on välttämätöntä aktiviteetin toteuttamiseksi ja sen jälkeen kahdentoista (12) kuukauden ajan, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee aktiviteetin seurantaa ja arviointia sekä kutsumista uusiin aktiviteetteihin. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi kirjanpitoaineiston sisältämiä henkilötietoja säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kyseinen tilikausi on päättynyt (Ruotsin kirjanpitolain (1999:1078) kirjanpito- ja laskentatoimivaatimukset). Mahdollisia tätä tarkoitusta varten kerättyjä terveystietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on välttämätöntä aktiviteetin toteuttamiseksi, minkä jälkeen ne poistetaan. Kerätty kuva- ja äänimateriaali säilytetään toistaiseksi ja materiaalin poistamiseen asti, jos tämä on välttämätöntä toiminnan dokumentointia koskevan oikeutetun etumme toteuttamiseksi. 

Vastaaminen kysymyksiin

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee vastaamista kysymykseesi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen kymmenen (10) vuoden ajan lakisääteisten vaatimusten käsittelemiseksi ja täyttämiseksi. Jos meillä ei ole asiakassuhdetta, henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten yhden (1) vuoden ajan kyseisen keskustelun viimeisestä viestistä lukien.

Kyselytutkimusten toteuttaminen

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee kyselytutkimusten toteuttamista toimintaamme, tuotteitamme ja palvelujamme koskevien mielipiteidesi keräämiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten tutkimuksen toteuttamisen ajan sen jälkeen kolme (3) kuukautta vastausten kokoamiseksi raporttiin. Tilastoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi tai tilaston poistamiseen asti.

Sovellustemme ja palvelujemme tarjoaminen

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot
 • Profiilitiedot
 • Tekniset tiedot

Oikeusperuste

Sopimusten toteuttaminen. Käsittely on välttämätöntä sovellusta tai palvelua koskevien ehtojen täyttämiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

Sovelluksiamme ja palvelujamme koskeva viestintä

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Profiilitiedot
 • Tekniset tiedot

Oikeusperuste

Sopimusten toteuttaminen. Käsittely on välttämätöntä sovellusta tai palvelua koskevien ehtojen täyttämiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen, minkä jälkeen tiedot poistetaan. 

Verkkosivustojemme toimintojen mahdollistaminen

Henkilötiedot

 • Tekniset tiedot.

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee verkkosivustojemme toimintojen mahdollistamista parannetun käyttökokemuksen tarjoamiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten käyntisi ajan ja sen jälkeen kahdentoista (12) kuukauden ajan, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee parannetun käyttökokemuksen tarjoamista. 

Verkkosivustojemme, digitaalisten kanaviemme, sovellustemme ja palvelujemme seuranta ja arviointi

Henkilötiedot

 • Käyttäjän antamat tiedot
 • Tekniset tiedot

Laglig grund

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee verkkosivustojemme, digitaalisten kanaviemme, sovellustemme ja palvelujemme käytön seurantaa ja arviointia.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten kolmen (3) kuukauden ajan. Tilastoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi tai tilaston poistamiseen asti.

Puhelujen tallentaminen koulutus- ja laadunvalvontatarkoituksia varten

Henkilötiedot

 • Kuva- ja äänimateriaali
 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee verkkosivustojemme, sovellustemme ja palvelujemme välttämättömien teknisten toimintojen varmistamista.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten yhden (1) kuukauden ajan puhelun jälkeen.

Välttämättömien teknisten toimintojen ja turvallisuuden varmistaminen

Henkilötiedot

 • Kaikki asiaankuuluvat henkilötietojen luokat.

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee verkkosivustojemme, sovellustemme ja palvelujemme välttämättömien teknisten toimintojen ja turvallisuuden varmistamista.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään tätä tarkoitusta varten niin kauan kuin käyttäjätilisi on aktiivinen. Lokien sisältämiä henkilötietoja säilytetään vianetsinnän ja tapahtumien käsittelyä koskevan oikeutetun edun toteuttamiseksi kahdentoista (12) kuukauden ajan lokitapahtumasta.

Lakisääteisten vaatimusten käsittely ja noudattaminen

Henkilötiedot

Kaikki henkilötietojen luokat, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen vaatimuksen käsittelemiseksi ja täyttämiseksi kyseisessä tapauksessa.

Oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee lakisääteisten vaatimusten käsittelemistä ja noudattamista.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä lakisääteisen vaatimuksen käsittelemiseksi ja täyttämiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Henkilötiedot

Kaikki henkilötietojen luokat, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Oikeusperuste

Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen. Käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä kulloisenkin lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Esimerkiksi kirjanpitoaineiston sisältämiä henkilötietoja säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kyseinen Ruotsin kirjanpitolain (1999:1078) mukainen tilikausi on päättynyt.

Milloin jaamme henkilötietojasi eri vastaanottajille

Seuraavassa ovat tarkat tiedot henkilötietojen luokista, joita jaamme eri vastaanottajien luokille eri tarkoituksia varten, sekä sovellettavasta oikeusperusteesta.

Konserniyhtiö

Tuotteiden ja palvelujen tilausten käsittely

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee tuotteidemme ja palvelujemme tilausten käsittelyä.

Tarjouksiin liittyvä viestintä ja tarjousten antaminen eri kanavien kautta

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee ilmoittamista tuotteitamme ja palvelujamme koskevista tarjouksista sekä näiden tarjousten antamista eri kanavissa.

Yhteistyökumppanit

Koulutusten, tapahtumien ja muiden aktiviteettien toteuttaminen

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Organisaatiotiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee koulutusten, tapahtumien ja muiden aktiviteettien toteuttamista.

Sosiaalisen median alustat

Tarjouksiin liittyvä viestintä ja tarjousten antaminen eri kanavien kautta

Henkilötiedot

 • Käyttäjän antamat tiedot
 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tekniset tiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee ilmoittamista tuotteitamme ja palvelujamme koskevista tarjouksista sekä näiden tarjousten antamista eri kanavissa.

Sovelluksiamme ja palvelujamme koskeva viestintä

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tekniset tiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee ilmoittamista sovelluksistamme ja palveluistamme.

Ulkoiset henkilöt

Työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välinen viestintä

Henkilötiedot

 • Yksilöintitiedot
 • Kuva- ja äänimateriaali
 • Viestintä
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Organisaatiotiedot

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee viestinnän mahdollistamista työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välillä.

Muut vastaanottajat

Liiketoimintojen yhdistäminen tai myynti

Tarkoitus

Vastaanottajalle jaetaan ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tätä tarkoitusta varten.

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa omaa oikeutettua etuamme ja ostajan oikeutettua etua, joka koskee liiketoimintojen yhdistämistä tai myyntiä.

Lakisääteisten vaatimusten käsittely ja noudattaminen

Tarkoitus

Vastaanottajalle jaetaan ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tätä tarkoitusta varten.

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu. Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa oikeutettua etuamme, joka koskee lakisääteisten vaatimusten käsittelemistä ja noudattamista.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Tarkoitus

Vastaanottajalle jaetaan ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tätä tarkoitusta varten.

Siirron oikeusperuste

Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen. Käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Vastaaminen lakisääteiseen kyselyyn.

Tarkoitus

Vastaanottajalle jaetaan ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tätä tarkoitusta varten.

Siirron oikeusperuste

Oikeutettu etu tai lakisääteisen velvoitteen täyttäminen. Siltä osin kuin meillä on velvollisuus vastata lakisääteiseen kyselyyn, henkilötietoja käsitellään tämän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Muussa tapauksessa käsittely tapahtuu etunäkökohdan nojalla, kun käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa omaa oikeutettua etuamme ja pyytäjän oikeutettua etua, joka koskee vastaamista kyselyyn.

Henkilötietojen luokat

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja käsittelemiemme tietojen luokista.

Käyttäjän antamat tiedot

Tietoluokka

Tiedot, jotka itse annat käyttäessäsi verkkosivustojamme, digitaalisia kanaviamme, sovelluksiamme ja palvelujamme.

Esimerkkejä tiedoista

Tiedot klikkauksista, käynneistä ja muusta toiminnastasi verkkosivusoillamme, digitaalisissa kanavissamme, sovelluksissamme ja palveluissamme.

Kuva- ja äänimateriaali

Tietoluokka

Tiedot, kuten valokuvasi tai tallennettu äänesi.

Esimerkkejä tiedoista

Valokuvat, videot, äänitiedostot

Terveystiedot

Tietoluokka

Terveyttäsi koskevat tiedot.

Esimerkkejä tiedoista

Allergiat tai muut intoleranssit.

Yksilöintitiedot

Tietoluokka

Tiedot, joiden avulla sinut voidaan yksilöidä.

Esimerkkejä tiedoista

Nimi, henkilötunnus, käyttäjätunnus, IP-osoite.

Viestintä

Tietoluokka

Tiedot, jotka sisältyvät viestintään kanssamme.

Esimerkkejä tiedoista

Sähköpostiviestien sisältö.

Yhteystiedot

Tietoluokka

Tiedot, joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Esimerkkejä tiedoista

Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tilaustiedot

Tietoluokka

Tiedot tilatusta tuotteesta tai palvelusta.

Esimerkkejä tiedoista

Tuote, palvelu, toimitusaika, hinta.

Organisaatiotiedot

Tietoluokka

Organisaatioosi liittyvät tiedot

Esimerkkejä tiedoista

Työtehtävä, yrityksen tai organisaation nimi, yrityksen tai organisaation osoite.

Profiilitiedot

Tietoluokka

Tiedot käyttäjäprofiilista, jolla käytät sovelluksiamme ja palvelujamme.

Esimerkkejä tiedoista

Profiiliasetukset.

Tekniset tiedot

Tietoluokka

Tekniset tiedot laitteesta, jolla käytät verkkosivustojamme, sovelluksiamme ja palvelujamme.

Esimerkkejä tiedoista

Sovellusversion, laitteen, käyttöjärjestelmän, verkkoselaimen, näytön koon ja internetyhteyden tiedot.

Koulutustiedot

Tietoluokka

Tiedot koulutuksista, joihin olet osallistunut.

Esimerkkejä tiedoista

Tieto suoritetusta koulutuksesta.

Ota meihin yhteyttä.

Infobric Construction

Back to store
Close