Integritetspolicy

I denna Integritetspolicy beskriver vi på Infobric hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för Infobrics webbplats och för de tjänster och applikationer där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

Din personliga integritet är viktig för oss, och vi vill att du ska veta att Infobric tar ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet. På denna sida beskriver vi hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, vad vi gör – och vad vi inte gör – med dina personuppgifter samt varför.

Infobric AB är ansvarig för sidan. För kontakt och frågor vänligen maila oss på support@infobric.se
Om du vill veta mer om Infobrics arbete med dataskydd, kan du kan även se särskild information på vår webbplats: infobric.fi/gdpr


Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Infobric som personuppgiftsbiträde

Infobric AB, 556646-2940, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, är leverantör av system för inpassering, personalliggare och behörighetsstyrning i Infobric Ease, ”Tjänsten”, och är personuppgiftsbiträde för den behandling av personuppgifter som sker i Tjänsten när vi exempelvis hjälper våra kunder i ett supportärende i Tjänsten eller lagrar data på våra servrar. Detta ansvar finns beskrivet närmare i våra Allmänna villkor för Tjänsten.

Infobric som personuppgiftsansvarig

Infobric är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som användare delar med oss när:

 • Du beställer Tjänsten eller en ny arbetsplats i Tjänsten
 • Du skapar konto Appen Ease CheckIn
 • Du har en fråga och kontaktar oss via telefon eller mail
 • Du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang arrangerat av oss
 • Du är mottagare av vårt nyhetsbrev eller annan kommunikation
 • Du besöker vår webbplats och accepterar cookies
 • Du använder våra kanaler i sociala medier

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1 till denna policy.

När du beställer Tjänsten eller en ny arbetsplats i Tjänsten

När du beställer Tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter till beställaren och eventuellt andra angivna kontaktpersoner inom ditt företag. Syftet med behandlingen är att kunna genomföra avtalets förpliktelser och samarbete under avtalet som t ex administration av avtalsförhållandet, ge dig viktig information och annan kommunikation om Tjänsten.

När du skapar konto Appen Ease CheckIn

När du skapar konto Appen Ease CheckIn samlar vi in de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt konto. Informationen sparas så länge du har kvar ditt konto hos oss.

När du har en fråga och kontaktar oss via telefon eller mail

När du kontaktar oss via telefon eller mail hanterar vi de personuppgifter som du har valt att dela med oss för att hantera din fråga.

När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang arrangerat av oss

Vi samlar in kontaktuppgifter för att kunna hålla dig uppdaterad med information avseende den aktuella utbildningen/evenemanget.

När du är mottagare av vårt nyhetsbrev

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig som användare av Tjänsten. Vi använder oss av en tredjepartsleverantör för att hantera utskicket och din anmälda mail-adress lagras därför i deras tjänst. Du kan alltid tacka nej till fortsatta nyhetsbrev genom att klicka på en länk, varvid dina uppgifter raderas i tjänsten.

När du besöker vår webbplats och accepterar cookies

På Infobrics webbplatser förekommer cookies. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet i vår Cookie Policy som du hittar på den här sidan.

När du använder Infobrics kanaler i sociala medier

Infobric är ansvarig för personuppgifter som publiceras på våra företagsprofiler på Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin och Flickr. Ansvaret omfattar både personuppgifter som vi eventuellt själva publicerar och personuppgifter som publiceras av andra, i till exempel en kommentar till inlägg. Observera att även du som användare som skrivit en kommentar kan ha ett ansvar för vad du själv lämnat för uppgifter.

Infobric publicerar endast uppgifter om våra användare i inlägg i våra kanaler i sociala medier om vi har inhämtat samtycke och informerat dig, t ex om du deltar i en tävling som Infobric arrangerar. Vi håller regelbunden uppsikt över publiceringar i kommentarsfälten för att upptäcka kränkande personuppgifter och tar bort sådana personuppgifter så fort som möjligt när de upptäcks.  När du kontaktar Infobric via någon av våra kanaler i sociala medier, t ex via Facebook Messenger, behandlar vi de personuppgifter du lämnar till oss för att kunna hantera ditt ärende och besvara dig via samma tjänst.

På vår webbsida förekommer det länkar till inlägg på Infobrics profiler i sociala medier, såsom Facebook och Flickr. För att kunna ta del av materialet som vi länkar till krävs att du accepterar avtal om exempelvis cookies eller annan användardata på dessa sidor. Vi publicerar även videoklipp från vår YouTube-kanal om våra produkter och tjänster som bäddas in på vår webbplats och genom att du klickar på en film för att spela upp den accepterar du att YouTube kan lagra cookies.  Infobric ansvarar inte för cookies som lagras av dessa tjänsteleverantörer. Du hittar mer information i vår Cookie Policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler bevaras som utgångspunkt tillsvidare. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Infobric har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att uppgifter blir raderade.
 • Du har också rätt att återkalla ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
 • Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

Infobric kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Vill du veta mer?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter som registrerad gällande kan du kontakta oss genom att maila till oss på support@infobric.se eller via någon av de övriga kontaktvägarna som finns angivna på vår webbplats.


Bilaga 1 till Integritetspolicy

Beskrivning av behandlingar av personuppgifter

Bilaga 1 till Infobric Integritetspolicy

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Olemme avoinna

Arkisin 08:30 – 17:30

Palvelemme sähköpostitse
support@infobric.fi

Palvelemme myös puhelimitse numerossa: 09 315 83 208

Asiakastukemme palvelee suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi

Muut aukioloajat

Jouluaattoa, uuttavuotta, pitkäperjantaita ja juhannusta edeltävinä pälvinä: 08:30 – 13:00
Yleiset vapaapälvät: Suljettu

Ota yhteyttä

Toivotko, että ammattilainen arvioi parhaan ratkaisun juuri sinun rakennustyömaallesi? Haluatko tietää, miten voit säästää rahaa rakennusprojekteissasi ja samalla parantaa turvallisuutta? Meillä on pitkä kokemus ja autamme sinua mielellämme löytämään vastaukset kysymyksiisi.