Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni
Takaisin
Kiinni

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi ja suojaamme ne. Tietosuojakäytäntö koskee henkilötietojen käsittelyä verkkosivustojemme ja digitaalisten kanaviemme käytön yhteydessä sekä sellaisten palvelujen ja sovellusten yhteydessä, joissa viitataan tähän käytäntöön.

Tietosuojakäytäntö ei koske sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota teemme asiakkaidemme lukuun toimimalla niin kutsuttuna henkilötietojen käsittelijänä. Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietoja henkilötietojen käsittelijänä, saat tietosuojatiedoistamme.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella sinut voidaan yksilöidä suoraan tai välillisesti.

Meille on tärkeää, että koet suorittamamme henkilötietojen käsittelyn turvalliseksi. Pyrimme varmistamaan henkilötietojesi suojauksen ja sen, että käsittely tapahtuu voimassa olevien sääntöjen ja lakien sekä sisäisten ohjeidemme ja käytäntöjemme mukaisesti.

Ketä tämä tietosuojakäytäntö koskee?

Tämä tietosuojakäytäntö koskee seuraavia:

 • Verkkosivustojemme ja digitaalisten kanaviemme käyttäjät sekä sellaisten palvelujen ja sovellusten käyttäjät, joissa viitataan tähän käytäntöön.
 • Infobric-konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden, toimittajien tai yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt.
 • Ulkoiset henkilöt, jotka ovat yhteydessä tai muulla tavoin viestivät Infobric-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa.

Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä?

Infobric AB vastaa verkkosivustojemme käyttöön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä yhdessä asianomaisen konserniyhtiön kanssa. Asianomaiset Infobric-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat osallistuneet yhteiseen järjestelyyn henkilötietojesi suojauksen varmistamiseksi.

Muilta osin kyseiset Infobric-konserniin kuuluvat yhtiöt vastaavat kuitenkin yksin suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä.

Infobric-konserniyhtiöiden yhteystiedot ovat jäljempänä.

Mistä keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Konserniyhtiö

Infobric-konserniin kuuluvat yhtiöt tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja keskenään esimerkiksi vastatakseen kysymyksiin tai kertoakseen tarjouksista. Jäljempänä on tietoja vastaanottajista, joille henkilötietoja jaetaan lisätietojen saamiseksi.

Sosiaalisen median anlustat

Jos käytät sosiaalisen median kanaviamme (esim. Facebook tai LinkedIn), keräämme tiedot, jotka annat meille näiden kanavien kautta.

Yhteistyökumppanit

Voimme kerätä henkilötietojasi yhteistyökumppaneilta esimerkiksi toteuttaessamme tapahtumaa tai muuta aktiviteettia tällaisen yhteistyökumppanin kanssa.

Yleisesti saatavilla olevat lähteet

Voimme kerätä henkilötietojasi yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivustoilta sekä erilaisista rekistereistä ja tietokannoista.

Ulkoiset henkilöt

Voimme kerätä henkilötietojasi myös muilta, ulkoisilta henkilöiltä, jotka antavat henkilötietojasi esimerkiksi viestiessään meille.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Seuraavassa kerromme, miksi käsittelemme henkilötietoja eri tapauksissa. Kaikki käsittelyt eivät välttämättä koske sinua, vaan asia riippuu siitä, millainen suhde sinulla on meihin. Tarkista edellä olevasta kappaleesta, keitä tämä tietosuojakäytäntö koskee. Lisätietoja siitä, mihin luokkiin kuuluvia henkilötietoja käsittelemme ja millä oikeusperusteella tämä tapahtuu, saat henkilötietojen käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista tiedoistamme.

Tuotteiden ja palvelujen tilausten käsittely

Kun tilaat tuotteita ja palveluja, käsittelemme henkilötietojasi tässä tarkoituksessa esimerkiksi tilauksen rekisteröintiä ja tilausta koskevaa viestintää varten.

Asiakas- tai toimittajasuhteen hallinta

Jos olet Infobric-konserniin kuuluvat yhtiön asiakkaan, toimittajan tai yhteistyökumppanin yhteys-henkilö, käsittelemme henkilötietojasi asiakas- tai toimittajasuhteen tai yhteistyön hallitsemiseksi esimerkiksi rekisteröidessämme sinut yhteyshenkilöksi, käsitellessämme ja arkistoidessamme sopi-muksia sekä hallinnoidessamme laskuja.

Asiakas- tai toimittajasuhteen seuranta ja arviointi

Jos olet Infobric-konserniin kuuluvat yhtiön asiakkaan, toimittajan tai yhteistyökumppanin yhteyshenkilö, käsittelemme henkilötietojasi, kun meidän on seurattava ja arvioitava asiakas- tai toimittajasuhdetta tai yhteistyötä.

Työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välinen viestintä

Käsittelemme henkilötietojasi tarvittaessa työntekijöiden ja ulkoisten henkilöiden välisen, esimerkiksi sähköpostitse käytävän viestinnän yhteydessä.

Tarjouksiin liittyvä viestintä ja tarjousten antaminen eri kanavien kautta

Käsittelemme henkilötietojasi tarjousten ja yksilöllisen viestinnän lähettämiseksi meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme sinulle eri digitaalisten kanavien kautta, esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. Voit milloin tahansa peruuttaa viestien vastaanottamisen napsauttamalla viestissä olevaa peruutuslinkkiä. Tätä varten tietojasi voidaan profiloida analysoimalla, miten käytät verkkosivustojamme, digitaalisia kanaviamme, sovelluksiamme ja palvelujamme.

Uutiskirjeidemme käsittely

Käsittelemme henkilötietojasi uutiskirjeidemme käsittelemistä varten, esimerkiksi uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottamisen napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa peruutuslinkkiä.

Koulutusten, tapahtumien ja muiden aktiviteettien toteuttaminen

Kun ilmoittaudut järjestämäämme koulutukseen, tapahtumaan tai muuhun aktiviteettiin, käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme toteuttaa koulutuksen, tapahtuman tai aktiviteetin, esimerkiksi osallistumisesi rekisteröimiseksi tai koulutusta, tapahtumaa tai aktiviteettia koskevaa viestintää varten. 

Vastaaminen kysymyksiin

Jos otat meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse, käsittelemme antamiasi henkilötietoja, jotta voimme vastata kysymykseesi.

Kyselytutkimusten toteuttaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos osallistut esimerkiksi digitaalisissa kanavissamme tai viesteissämme toteuttamaamme kyselytutkimukseen, jotta voimme kerätä mielipiteesi toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme. 

Solleustemme ja palvelujemme tarjoaminen

Jos olet rekisteröinyt käyttäjätilin Infobric-konserniin kuuluvan yhtiön tarjoamaan sovellukseen tai palveluun, jossa viitataan tähän käytäntöön – esimerkiksi Ease CheckIn -sovellukseen – käsittelemme henkilötietojasi kyseisen sovelluksen tai palvelun tarjoamiseksi, esimerkiksi voidaksemme myöntää sinulle pääsyn sovellukseen tai palveluun ja käsitellä käyttäjätiliäsi. Sinun on annettava pyytämämme tiedot, kun rekisteröit käyttäjätilisi. Muussa tapauksessa et voi käyttää sovellusta tai palvelua.

Sovelluksiamme ja palvelujamme koskeva viestintä

Jos käytät sovelluksiamme ja palvelujamme, käsittelemme henkilötietojasi niitä koskevaa viestintää varten esimerkiksi ilmoittaaksemme sovellusta tai palvelua koskevista päivityksistä, antaaksemme käyttötietoja tai vastataksemme sovellusta tai palvelua koskeviin kysymyksiisi.

Verkkosivustojemme toimintojen mahdollistaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, kun se on tarpeen verkkosivustojemme toimintojen mahdollistamiseksi, esimerkiksi asetustesi muistamista varten. Tämän tarkoituksena on parantaa käyttökokemustasi verkkosivustoillamme.

Verkkosivustojemme, digitallisten kanaviemme, sovellustemme ja palvelujemme seuranta ja arviointi

Jos käytät verkkosivustojamme, digitaalisia kanaviamme, sovelluksiamme ja palvelujamme, joissa viitataan tähän käytäntöön, käsittelemme henkilötietojasi seurataksemme ja arvioidaksemme, miten käytät digitaalisia kanaviamme, sovelluksiamme ja palvelujamme, esimerkiksi verkkosivustoja, digitaalisia kanavia, sovelluksia ja palveluja koskevien käynti- ja käyttäjätilastojen keräämiseksi. 

Puhelujen tallentaminen koulutus- ja laadunvalvontatarkoituksia varten

Jos otat meihin yhteyttä puhelimitse, voimme tarvittaessa tallentaa puhelun koulutus- ja laadunvalvontatarkoituksia varten. Tällaisessa tapauksessa saat tiedon tallennuksesta puhelun alussa, ja voit halutessasi kieltäytyä puhelun tallentamisesta tähän tarkoitukseen.

Välttämättömien teknisten toimintojen ja turvallisuuden varmistaminen

Käytämme henkilötietojasi välttämättömien teknisten toimintojen ja turvallisuuden varmistamiseen verkkosivustoillamme ja, sovelluksissamme ja palveluissamme esimerkiksi tietoturvalokien tallennuksen, virheiden käsittelyn ja varmuuskopioinnin yhteydessä.

Lakisääteisten vaatimusten käsittely ja noudattaminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä lakisääteisen vaatimuksen käsittelemiseksi tai noudattamiseksi esimerkiksi riita-asian tai oikeuskäsittelyn yhteydessä. Tätä tarkoitusta varten saatamme jakaa tiettyjä tietoja muille vastaanottajille; lisätietoja on jäljempänä.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

Käsittelemme henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi kirjanpito- tai tietosuojalainsäädännön vaatimusten yhteydessä. Tätä tarkoitusta varten saatamme jakaa tiettyjä tietoja muille vastaanottajille; lisätietoja on jäljempänä.

Keille vastaanottajille jaamme henkilötietojasi?

Jaamme henkilötietojasi eri vastaanottajille, kun tämä on välttämätöntä. Lisätietoja siitä, mihin luokkiin kuuluvia henkilötietoja jaamme eri vastaanottajille ja millä oikeusperusteella tämä tapahtuu, saat henkilötietojesi käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista tiedoista.

Konserniyhtiö

Infobric-konserniin kuuluvat yhtiöt tekevät yhteistyötä ja jakavat siksi tietoja keskenään esimerkiksi käsitelläkseen tuote- ja palvelutilauksia tai kertoakseen tarjouksista.

Yhteistyökumppanit

Tapahtumien ja muiden aktiviteettien yhteydessä jaamme henkilötietoja niille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa järjestämme kyseisen aktiviteetin.

Sosiaalisen median alustat

Käytämme erilaisia sosiaalisen median alustoja esimerkiksi ilmoittaaksemme tarjouksista tai kertoaksemme sovelluksistamme ja palveluistamme, ja tässä yhteydessä jaamme tietyt tiedot näille sosiaalisen median alustoille.

Ulkoiset henkilöt

Kun viestimme ulkoisille henkilöille esimerkiksi sähköpostitse, jaamme henkilötiedot, jotka itse annat tai joku muu antaa kyseiselle ulkoiselle henkilölle.

Palveluntarjoajat

Henkilötietojen käsittelemiseksi jaamme henkilötietoja käyttämillemme palveluntarjoajille. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat esimerkiksi IT-palveluja (esimerkiksi tallennus) ja viestintäpalveluja (jotka mahdollistavat viestiemme ja uutiskirjeidemme lähettämisen sinulle). Kun palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme, ne toimivat henkilötietojen käsittelijöinä meidän lukuumme, jolloin me olemme vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Palveluntarjoajat eivät saa käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa, ja niillä on lain ja meidän kanssamme tekemiensä sopimusten nojalla velvollisuus suojata tietosi.

Muut vastaanottajat

Tietyissä tapauksissa, joissa tämä on välttämätöntä, jaamme henkilötietosi muille vastaanottajille tiettyjä tarkoituksia varten:

 • liiketoimintojen yhdistäminen tai myynti
 • lakisääteisten vaatimusten käsittely ja noudattaminen
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
 • vastaaminen lakisääteiseen kyselyyn.

Esimerkkejä vastaanottajista ovat ulkoiset neuvonantajat, viranomaiset, tuomioistuimet, poliisi ja mahdolliset ostajat tai myyjät, jos tarkoituksena on liiketoiminnan myyminen.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia suhteessa henkilötietoihisi, joita olemme keränneet. 

Sinulla ovat seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, jotka olemme tallentaneet, ja saada kopio näistä tiedoista.
 • Oikeus pyytää oikaisemaan henkilötieto, joka on mielestäsi virheellinen tai puutteellinen.
 • Oikeus peruuttaa suostumus, kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista tietyissä tilanteissa, ei kuitenkaan silloin, jos meillä on esimerkiksi lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.
 • Oikeus kieltää markkinointi ja viestienlähetykset esimerkiksi napsauttamalla viestissä olevaa peruutuslinkkiä.
 • Oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu meidän oikeutettuun etuumme tai muun tahon oikeutettuun etuun, erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.
 • Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa; voit pyytää kopion henkilötiedoistasi jäsennellyssä muodossa, jossa voit siirtää ne toiselle vastaanottajalle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteys meihin käyttämällä jäljempänä annettuja yhteystietoja.

Missä käsittelemme henkilötietoja

Pyrimme aina säilyttämään henkilötietoja EU:n alueella. Tietyissä tapauksissa henkilötietosi jaetaan EU:n/ETA:n ulkopuolella oleville vastaanottajille, kuten käyttämillemme palveluntarjoajille.

Henkilötietojesi suojauksen varmistamiseksi huolehdimme siitä, että kaikkien sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolella, toteutetaan asianmukaiset suojaustoimet esimerkiksi tiedonsiirtosopimusten nojalla.

Jos haluat tietää, mihin EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojaustoimia olemme toteuttaneet, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä jäljempänä annettuja yhteystietoja.

Tämän tietosuojakäytännön päivitykset

Voimme aika ajoin päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Voimme esimerkiksi kerätä muita tietoja tai käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin tekstissä on ilmoitettu. Tällaisessa tapauksessa ilmoitamme asiasta etukäteen soveltuvalla tavalla, esimerkiksi näyttämällä ilmoituksen verkkosivustolla tai lähettämällä sen sähköpostitse. Tietosuojakäytännön uusin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit aina kääntyä puoleemme. Infobric-konserniin kuluvien yhtiöiden yhteystiedot ovat seuraavassa taulukossa. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojaviranomainen, Ruotsissa Datainspektionen, Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto).

Yhtiö

Infobric AB

Organisaatiotunnus: 556646-2940

Yhteystiedot

Puhelinnumero: +46(0)36 – 34 03 02

Osoite: Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping

Sähköposti: info@infobric.se

Tietosuojavastaava: dataskyddsombud@infobric.se

Ota meihin yhteyttä.

Infobric Construction

Back to store
Sulje